Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Mateřská škola Lužec nad Vltavou je trojtřídní škola s kapacitou 80 dětí a plní funkci spádové mateřské školy pro obec Lužec nad Vltavou a okolní obce. Zřizovatelem je Obec Lužec nad Vltavou. Budova je jednopatrová s vlastní školní jídelnou. Obklopená je rozsáhlou školní zahradou, která je dostatečně vybavena dětským sportovním zařízením, pískovištěm, altánem se zahradním nábytkem, zahradními domečky a malými pěstitelskými koutky. Zahrada umožňuje dětem dostatečné pohybové vyžití při pobytu venku a prostor ke vzdělávacím činnostem a pobybovým aktivitám prováděných venku, hlavně v letních měsících.

Mateřská škola nabízí nadstandartní aktivity – plavecký výcvik dětí od 4 let, kulturní programy – divadelní, hudební, naučné, výchovné, ekologické, dopravní a další. Využíváme i nabídky místního kulturního domu. Ve škole se konají akce ve spolupráci a za účasti rodičů – podzimní a vánoční tvoření, posezení ke Dni matek, týden dětské radosti ke Dni dětí, slavnostní rozloučení s předškoláky, apod. Keramická pec umožňuje rozvíjet u dětí jemnou motoriku, fantazii a představivost při práci s keramickou hlínou. Vytváříme dárky pro maminky, kamarády, pro výzdobu mateřské školy, pro radost. Výrobky využíváme i na společné akce – vánoční jarmark, posezení pro důchodce, velikonoční výstavu, apod. Spolupracujeme s místními organizacemi – knihovnou, hasiči, policií ČR, zubní lékařkou, kulturním domem, základní školou a družinou, obecním úřadem, apod. Mateřská škola je zapojena i do několika projektů.

Přístup všech pracovnic mateřské školy zajišťuje dětem pocit bezpečí a uspokojení jejich potřeb během dne.Výchovně vzdělávací činnosti jsou vedeny a rozvíjeny ve všech potřebných vzdělávacích oblastech a s ohledem k individuálním zvláštnostem dětí.